INFORMACJE OGÓLNE

Wielka Pętla Wielkopolski to stary, trochę zapomniany, ale dobrze znany doświadczonym wodniakom szlak żeglugowy.

Powstanie szlaku ma długą historię. Przypuszczalnie można było wykonać pętlę w dobie intensywnej żeglugi na szlaku Warta-Gopło za czasów świętości Kruszwicy i pierwszych piastowskich władców. Instnieją też tezy że, z Warty przez Gopło mozna było Gorną Notecią dotrzeć do Nakła i spłynąć w dół rzeką do Sanoka i Warty. Plany połączenia Wisły z Wartą i Notecią drogami wodnymi o przebiegu zbliżonym do obecnego odnotowują już polskie źródła z XVI w.

Decyzja króla Prus Fryderyka II Wilhelma o budowie Kanału Bydgoskiego w latach 1773-74 była pierwszym i bardzo ważnym etapem budowy nowoczesnej drogi wodnej na ziemiach polskich.

Aby zapewnienić odpowiedni dopływ wody do powstającego kanału, przekopano rów między Górną Notecią a Kanałem Bydgoskim. W latach trzydziestych XIX wieku podjęto akcję budowy kanału łączącego Wartę z jeziorem Gopło.

W latach 1778 - 1882 przeprowadzono ogromną pracę nad regulacją Górnej Noteci. Powstała licząca 105 km droga wodna z nowym Kanałem Górnonoteckim. W ten sposób dołączono do szlaku rzek, kanałów i jezior ostatni odcinek który utworzył pętlę. 25 września 1882 roku uruchomiono żeglugę na Górnej Noteci i jednocześnie otworzono szlak Wielkiej Pętli Wielkopolskiej.

Pod koniec XIX wieku połączono Gopło z Wartą. Aby tego dokonać należało wybudować śluzy, a cała trasa wymagała przebudowy.


W latach 1936-1938 podjęto prace modernizujące Kanał Morzysławski i jego kontynuację czyli Kanał Ślesiński. Wybudowano dwie śluzy: w Morzysławiu i Pątnowie. Dalsze prace przerwał wybuch wojny. Zaraz po zakończeniu wojny w 1946 r. podjęto prace przy budowie dwóch ostatnich śluz: w Gawronach i Koszewei. Połączono takżer Jezioro Czarne z Jeziorem Ślesińskim. Budowę zakończono w roku 1949, a otwarcie kanału Warta-Gopło nastapiło rok później. Wielka Pętla Wielkopolski jako licząca 690 km droga wodna, która przez Noteć, Gopło i Wartę łączy Ziemię Lubuską, Wielkopolskę, Kujawy i Pomorze, ponownie stała się faktem.